Koronavir

PLAKÁT
A2 300,-
 
Příchod koronaviru a nouzový stav přinesl do naší země naprosto novou situaci. Tento plakát je mapou mého prožívání tohoto výjimečného času a třeba i inspirací pro ostatní, jak z podobných situací ven k nalezení vlastního středu.
Od bažin strachů z nemocí umocněných prožitky předků, strachu ze smrti, válečného pojetí řešení a prožívání situace, bažin mocných v politice a paralýzy...
... přes existenční otázky po smyslu bytí, úcty a lásky k sobě, schopností přijímat situace a podmínky takové, jaké jsou.
Ustrnutí v hlubinách emocí, anebo tvorba? Nalezení vlastní cesty a ještě lépe další a hlubší poznání sebe, světa a života, anebo pocit oběti, strach ze strachu, popírání, únik?
Klid... střed... naslouchání sobě... postarání se o sebe... mám na výběr, jakou realitu chci uvnitř sebe žít... příroda... Slunce a velký dík viru, který mi přišel šeptat o tom, co je v životě skutečně důležité, co je k životu potřeba a nabídl mi vzácný čas k uzdravení.
 
* Fotografie je lehce znehodnocena vodoznakem.