Hlubinné prožívání

 

Metoda Hlubinné prožívání se vyvinula skrze mě, ale nepovažuji ji za vlastní. Přišla v souvislosti s mým hledáním, jak druhým zprostředkovat kontakt se sebou, jak co nejvíce lidem ukázat, že jejich vnitřní život je mnohem bohatší, než ten, který běžně zažíváme. Jedině v sobě nalezneme odpovědi na příčiny našich nemocí, zdroje našich vnitřních úzkostí, bolestí a disharmonií. V sobě uvidíme skutečné povahy našich vztahů k sobě i k druhým. Během hlubinného prožívání se pohybujeme na poli podvědomé mysli, kde se setkáváme symbolicky, a přesto reálně, se vším, s čím se potkat potřebujeme, abychom se mohli cítit svobodnější a zdravější, abychom své podvědomí pomohli očistit od bloků a traumat, či od různých zátěží, převážně pak rodových.

Hlubinné prožívání by se dalo nazvat taktéž jako niterné setkávání se sebou samým na úrovni vlastní duše a jejích vnitřních aspektů, částí a archetypů. Ve svém vnitřním prostoru se tak můžete setkat nejen se svým vnitřním dítětem, vnitřní ženou a dalšími Vašimi částmi, ale i s lidmi či zvířaty bez jejich fyzické přítomnosti, se kterými potřebujete prožít nějaké urovnání. V žádném případě se během sezení nezasahuje do života třetí osoby, a to ani v případě tak zvaně dobrých úmyslů, vše se děje pouze na Vašem poli, před vlastním prahem a s jemností. Ve svém nitru se můžete opět dostat do situací zažitých ve Vašem životě, které potřebují pozornost, uvolnění a uzdravení. A zároveň v sobě a ve svém životě objevíte dosud netušené prostory, netušené rozměry. Sezení není primárně zaměřené na téma minulých a jiných inkarnací, přesto se zde mohou některé důležité body z Vašich záznamů duše objevit (pokud na to budete vnitřně připravení, pokud si to dovolíte a bude to potřeba).

Metoda je výborná i pro Ty, kteří tuší, že jejich potíže leží na počátku jejich života, v období prenatálního věku, porodu, v období kojení anebo v prvních letech života.

Mým primárním záměrem je naučit Vás a ukázat Vám, jak pracovat se sebou samým tak, abyste se ve svém životě dostali hlouběji. Abyste mohli pochopit, prožít, pustit a uzdravit primární zranění z tohoto života. Žijeme zde, tady a teď, v tomto těle a prožíváme zrovna tuto realitu a vše, co nás zde potkává a může mít třeba i kořeny v jiných bytích, má vždy své zásadní uzly/momenty v tomto životě. A ty nás zcela nepustí dál, dokud nejsou rozpuštěné a zpracované, dokud nepřijde nadhled a pochopení. A také, dokud si nenajdeme "poklad" za těmito momenty a za bolestmi a odmítáním v nich uložených = dokud nedojdeme k prožitému poznání. Můžeme toho o sobě v hlavě vědět spoustu, přesto nám bolest z různých období života uložená v našem podvědomí a našem těle nedovolí narodit se konečně do nového života, do nové kvality a žít volněji. Potřebujeme se opět dotknout pandořiny skříňky v našem podvědomí, abychom mohly dané téma prožít i srdcem, ne jen hlavou a vyzvednout ho na povrch, na světlo.

Během sezení nebude mou snahou ve Vás cokoliv zalepovat, nýbrž dovést Vás k prožitku a přijetí daného momentu nebo tématu tak, jak je. A co je podstatné: vše, co v sobě objevíte, uděláte, prožijete, bude Vaše zkušenost. Na mě bude ležet pouze zodpovědnost za průvodcovství a samozřejmě podpora v neznámé situaci.

Zní to možná náročně, ale vězte, že to nakonec není vůbec tak náročné, jak to vypadá. Naprostá většina z Vás je schopná do sebe nahlédnout bez potíží a s lehkostí. Je to úžasná hra, kterou umíme hrát všichni, protože je nám vlastní. Jen jsme na to zapomněli.