Výroba léku

 

Výroba léku je jednoduchá, v podstatě se dá zvládnout i pomocí návodu přibaleného k autopatické lahvičce, anebo dle návodů popsaných v knihách věnujících se Autopatii. Přesto je v počátku lepší vyhledat zkušeného autopata. V poradně léčenému navrhuji četnost užívání preparátu a jeho potenci dle skutečné potřeby. Pokud je to možné, první preparát vyrobíme s klientem společně, aby zbytečně v procesu výroby netápal. Mým cílem je každého, pokud je to možné, navést k samostatnosti a vlastnímu vnímání, jaká potence mu vyhovuje pro řešení daného neduhu. Aby si mohl pomáhat sám, svou vůlí, svým rozhodnutím a touhou po zdraví a vnitřní rovnováze.

Návod k domácí výrobě léku

 

Příprava

 • Nejvhodnější je výroba preparátu z raní sliny nebo z raního dechu, kdy jste na lačno a bez nalíčení. Před čištěním zubů a jakoukoliv konzumací jídla nebo tekutin.
 • Pokud nezvládáte výrobu preparátu ráno na lačno a rozhodnete si jej vyrobit během dne, je vhodné před výrobou preparátu minimálně půl hodiny, nejlépe dvě hodiny, nekouřit, nejíst a nepít ochucené tekutiny. Je vhodné vyčistit si zuby kartáčkem bez pasty, pouze mechanicky.
 • Před samotnou výrobou je vhodné se odlíčit a omýt pleť vodou a z rukou smýt krémy či jiné přípravky, tak abyste byli co nejpřirozenější.
 • Poté vyjměte lahvičku z obalů. Není vhodné se při manipulaci s lahvičkou dotýkat nálevky zevnitř. V místnosti, kde se lék vyrábí, nesmí být přítomný další člověk, ani zvíře. Pokud by někdo chtěl být přítomen, měl by si krýt ústa rouškou, anebo šátkem. Kapénky s lidskou informací jsou schopné během běžného dýchání či mluvení letět vzduchem 4 až 6 metrů. Přítomný člověk nebo zvíře by Vám tedy mohl kontaminovat lék, který má být vyroben přímo Vám na míru.

Slina nebo dech?

 • Vyrábíte-li lék ze sliny, plivněte do nálevky a nechte slinu stéci až do kulaté komůrky s výtokem. Do komůrky pak přidejde ještě trošku vody, tak aby byla komůrka po výtok naplněná.

 • Vyrábíte-li lék z dechu, naplňte nejprve kulatou komůrku vodou po výtok (cca do poloviny). Poté vložte výtokovou trubičku do nosní dírky a každou dírkou střídavě vodu v komůrce z hluboka prodýchejte. Postup opakujte ideálně 4 krát. 

 • Pokud Vám prodýchání nepůjde, zacpěte si volnou dírku prstem.

Zahřívání

 • Dále preparát, tedy slinu s vodou nebo prodýchanou vodu, můžete ohřát nad plamenem. Záleží na doporučení autopata. Některé preparáty se zahřívají, některé ne. Pokud má slina nebo dech projít varem, měl by se vařit alespoň čtvrt minuty. Zahřívat můžete nad čímkoliv, co Vám bude pohodlné. Nad svíčkou, nad zapalovačem, nad kahanem atd. Okouření komůrky ničemu nevadí. Sklo je velmi odolné, a tak jej stačí setřít papírovým kapesníkem a bude opět čisté. Při varu dejte pozor na vařící vodu, která vystřikuje z výlevkové trubičky. Je lepší držet lahvičku tak, aby Vám šla trubička od těla a obličeje. Po převaření preparátu nechte lahvičku trochu vychladnout.
 • Preparát se zahřívá z důvodu odstranění zárodků parazitů,virů a bakterií, které mohou léčbu blokovat. Zahřívání je tedy vhodné zvláště při zánětlivých onemocněních.

Potencování preparátu (prolévání)

 • Dalším krokem přípravy, ať už preparát vaříte nebo ne, je potencování preparátu, tedy prolévaní lahvičky s Vaší informací vodou. Lahvičku postavte do umyvadla nálevkou pod kohoutek s vodou a pusťte vodu. Proud vody by měl okamžitě zaplnit nálevku. Upravte přítok vody z kohoutku tak, aby byla nálevka stále plná. Voda může přes nálevku přetékat, nesmí se však dostat odtečená voda do odtokové trubičky z kulaté komůrky, aby nedošlo ke kontaminaci preparátu.
 • Lahvičkou může, díky průměru jejího odtoku, protéci pouze určité množství vody. Platí, že lahvičkou protečou 2 litry vody za 1 minutu. Máte-li si tedy vyrobit preparát ze 4 l vody, necháte protékat vodu lahvičkou 2 minuty. Pokud máte nechat lahvičkou protéci 10 l vody, necháte vodu protékat 5 minut, atp. U nízkých ředění můžete použít balenou vodu, která je bez chloru. I v tomto případě stále platí, že byste měli udržovat hladinu vody při prolévání na hraně nálevky. Nepoužívejte k odměření litrů vody jiné nádoby. I ty mají svou paměť a mohly by se Vám do preparátu dostat informace o potravinách či jiných tekutinách a to není vhodné. Použijte buď vodu z vodovodu (rovnou protečenou z kohoutku), balenou vodu, kterou momentálně otevřete, anebo vodu ze studánky, která je průtoková (www.estudanky.cz).

Užití léku

 • Po prolití lahvičky určeným množstvím vody zůstane ve spodní části komůrky trocha vody, což je výsledný vyrobený lék. Ten je pak nejlepší užít nalitím na čelo, na oblast tzv třetího oka, nechat jej volně po čele a obličeji stékat nebo roztírat prsty do čela. Vodu z čela nesušte a nechte ji zaschnout. Pokud si s tím nevíte rady, můžete lék i vypít.

Závěrem

 • Před uklizením lahvičky do plastového obalu a do krabičky lahvičku nijak neomývejte, nevymývejte, ani vodou, ani žádnými čistícími či mycími prostředky. Nečistoty na povrchu lahvičky pouze setřete papírovým kapesníčkem a lahvičku nesušte (pouze pokud jste si jistí, že v místnosti, kde se lahvička nechává oschnout, nebude jiná osoba nebo zvíře). Vložte jí, tak jak je, zpět do obalů. Můžete nechat trochu pootevřený plastový obal, pak je však vhodnější uložit krabičku s lahvičkou do nejméně frekventované místnosti.
 • Proces výroby léku se zdá složitý, ale po pár opakováních zjistíte, že se jedná o proces velmi jednoduchý. Vnímavější lidé mohou už během výroby preparátu cítit jeho účinky a mít během užití zajímavé pocity.