Jak terapie probíhá?

 

Během prvního sezení probereme s klientem důvody a potíže, které ho ke mě přivádějí a uvedu je do záznamu klienta. Záznam vedu kvůli kontrole stavu léčeného a vhodnosti navržené léčby.

Dále nastíním klientovi vhodnou léčbu a četnost užívání preparátu. Léčený dostane v tištěné podobě dokument Záznam z autopatické léčby, kam by si měl  zapisovat ideálně jakékoliv změny a reakce v souvislosti s léčbou. Lidský mozek má úžasnou vlastnost zapomínání na bolesti a nepříjemné stavy, které jsme prožili. Vyrovnává se tak s obtížemi života, a tak je vhodné jakoukoliv skutečnost, která by mohla s léčbou souviset, zapisovat, abychom věděli, jak léčba klienta opravdu probíhá.

Po uběhnutí navrženého časového rozpětí léčby, je vhodné se domluvit na kontrole, zkonzultovat společně průběh dosavadní léčby a dohodnout se na případném dalším postupu.